Ārpus meža augošu koku vērtības un bojājumu noteikšanas naudas izteiksmē aprēķina metodika

BŪTISKA INFORMACIJA  * Veicot aprēķinus, lai noteiktu ārpus meža augošu koku vērtību un tiem radītos bojājumus naudas izteiksmē,  formulā lielumam AC (viena stumbra apkārtmēra, ko kokaudzētavā mēra h 1 m no sakņu kakla, viena cm vidējā svērtā cena, EUR) 2020. gadā ir jāpielieto šāda vidējā svērtā 1 apkārtmēra cm cena: EUR 10,03 (desmit eiro un 03 eiro centi). Apstiprināts ar LKAB 23.04.2020. Valdes lēmumu.

Ārpus meža augošu koku novērtēšanas metodika

LKAB, G.Leiburgs, 2019

2019. gada sākumā LKAB biedru kopsapulcē apstiprināta Ārpus meža augošo koku vērtēšanas metodika.

LKAB ārpus meža augošu koku novērtēšanas metodika v2019
0
 .