LKAB
Latvijas Kokkopju Arboristu biedrība

Biedrības darbības mērķi ir:

 Apvienot nozarē strādājošos, lai uzlabotu koku un apstādījumu stāvokli Latvijā un celtu nozarē strādājošo kvalifikāciju. Izglītot un informēt sabiedrību par nozari. Veicināt ar nozari saistītās normatīvās vides sakārtošanu Latvijā. Sadarboties ar nozari saistītajām vietējām un starptautiskām biedrībām un organizācijām. Apkopot informāciju par koku kopšanas nozari un tajā praktizējošajiem speciālistiem Latvijā. Uzturēt un aktualizēt Latvijā praktizējošo arboristu (kokkopju) reģistru. Organizēt speciālistu kvalifikācijas celšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Sniegt konsultācijas un atzinumus ar nozari saistītos jautājumos. Sertificēt nozarē strādājošos.

Pirkumu grozs